top of page

POSEL NOVE DOBE IN TRENUTNA “NAVIDEZNA” VARNOST OBSTOJEČEGALepo pozdravljena draga nedeljska kreativna družba! Vesela sem, da smo danes znova skupaj. Radosti me, da si vzamete svoj dragocen čas in ga namenite zavestnosti in novemu načinu razmišljanja in kreiranja za našo prihodnost. Preteklo nedeljo sem pisala o novih poslovnih modalitetah, ki vključujejo segment zavestnosti in dela na sebi. Posameznikovega spuščanja travm, znotraj katerih je tako zelo zasidran naš (kolektivni) strah. Prav ta strah je tista vrzel, ki ne omogoča našo prosto kreativnost, ambiciozen in samozavesten pogled v prihodnost in lahkotno realizacijo zastavljenih ciljev. Običajno je delovanje podjetja strukturirano tako, da ne dovoli, da bi na površje prišli globoko zasidrani strahovi, Vsi dobro ustvarjeni varnostni mehanizmi podjetja to preprečujejo. Danes nam je vse bolj jasno, da so ti varnostni mehanizmi nekaj, kar le začasno omili strah, dolgoročno pa je to lažen občutek varnosti. Ti mehanizmi pravzaprav zadržujejo strahove pod površjem. Na ta način posameznik nakopiči veliko količino stresa in tesnobe znotraj sebe, vse z namenom, da zadrži vse te strahove pod površjem. Pogosto to počne tako zelo dolgo in tako zelo vztrajno, da sploh ne ve več, da ima v sebi nakopičena čustva strahu. alhabibi Zelo zgovoren je primer “varne” zaposlitve za nedoločen čas. Ko zaposleni podpiše pogodbo za nedoločen čas, mu to psihološko predstavlja varnost in stabilnost. Kar pa ne gre spregledati je tudi drugi del tovrstnega kontrakta, ki je skrit bolj subtilno. Ker se oseba, ki podpiše tako pogodbo zaveda, da je sedaj v hierarhični strukturi in nad njo obstaja nekdo, ki jo lahko kadarkoli odpusti, jo je strah, da bi pri svojem delu delala napake in ne dosegala dovolj kvalitetnih rezultatov. Avtomatično deluje pod strahom, tekmuje, se primerja in želi ugajati nadrejenemu. Verjame v idejo, da mora enostavno slediti idejam šefa, ter se ne sme postaviti zase, še manj avtentično izraziti lastne poglede, ideje in opolnomočeno/samozavestno sokreirati pri delu in viziji podjetja. Nekatera podjetja imajo veliko določil in pravilnikov, kako se je potrebno vesti in kaj vse je znotraj podjetja prepovedano. Menim, da je notranja ureditev podjetja, pravila in kodeksi do neke mere zelo potreben element kvalitete in predvsem integritete podjetja, saj krepi notranjo kulturo, vrednote in vključenost zaposlenih. Vsekakor pa je odločilno, kako se ta “pravila” zaposlenim predstavijo, kako se na njihovem vpeljevanju “dela” s celotnim timom in predvsem, kako jih živi in reprezentira samo vodstvo podjetja. Največja napaka vodstva je, da pravila samo napiše (ker to mora), jih pomoli pred obraze zaposlenih brez pravilne komunikacije in vpeljave. Prestraši jih, stisne v kot, da tudi takrat, ko bi bilo zelo pomembno, da se izrazijo in krepijo svojo avtonomnost, tega zaradi strahu ne naredijo. In znova, kopičijo svoja neizražena čustva znotraj sebe. Tu smo znova priča dejstvu, ki kaže, da se zaradi prenormiranosti, prevelike strukturiranosti in neprave komunikacije in vpeljave v tim, posameznikova stopnja rasti in povečanja stopnje zavesti/ kreativnosti, ustavi. Tak zaposleni je primarno skoncentriran v to, da ne dela napak, da ohranja “uspešnost”, da ugaja, da strogo nadzira lasten nastop in vodenje, vse z namenom, da ne dobi odpovedi in morda prejme povišico. Ta način slej ko prej vodi v nazadovanje posla, preprečuje rast in razvoj inovacij, odhajanje perspektivnih kadrov drugam ali pa izgorelost in nezadovoljstvo. Če želimo to paradigmo, ki jo opisujem zgoraj, razkrojiti, se je potrebno poslužiti novih konceptov poslovanja. Kot smo videli, vloga pritiska in ustrahovanja ni primerna, če želimo dolgoročno in kvalitetno rast.


No, pravzaprav potrebujemo osvojiti metodologijo posebne vrste “pritiska”, ki je vzpodbuden in motivira k rasti, ne razkroju. Preprosto, v posel je potrebno vključiti metode in orodja, ki sproščajo napetost in stres skozi posameznika in ga postavljajo v pretočnost, lahkotnost, samozavest in občutek izpolnjenosti. Tako tudi mi v naše programe vključujemo metodologijo dela, ki v posamezniku okrepi nivo svetlobe, da pritisk primerno uporabi, da razgradi, kar je potrebno, da gre in se sprosti in motivira tiste dele, ki predstavljajo diamante in potenciale za novo. V zadnjem času smo priča veliko podjetjem (ki zaradi zahtev časa) stoji v čevljih pritiska in soočanja z neznanim, novim. Bistveno je, kako ta podjetja stopijo v te čevlje in kakšen odnos zgradijo do situacije v kateri so. Učimo jih, da je ta”pritisk” priložnost za rast podjetja. Več strank, več proizvodnje, nove produkte, boljše rezultate. Če podjetja še naprej delujejo po “starem”, “varnem” sistemu poslovanja, ki temelji na nadzoru, prisilu, strahu, bo ta pritisk v katerem so, zadušil posameznikovo zmožnost za kvalitetno delo, saj bi moral za dosego rezultata nositi vedno več stresa. Če pa bo ta oseba zavzela in razvila novo paradigmo delovanja, ki omogoča prosto in svobodno izražanje, bo sposobna pritisk, ki ga doživlja uporabiti za osvetlitev svojih notranjih temnih delov, jim odpreti prostor, da se osvetlijo. Oseba bo odprla svoje srce in okrepila srčno-možgansko koherenco. To v praksi pomeni, da bo oseba lahko izrazila svoja čustva, kar se kaže kot izraz jeze, žalosti, frustracije, itd. Ja, tudi to, da se opravi zahteven pogovor z ekipo, kjer so prosto izražena čustva. Tudi to, da si sredi dneva vzamete čas za počitek ali 60 minutni sprehod v naravi, da si odpočijete in dopustite, da se emocije sprocesirajo. Da poskrbite zase. To je zdravilno in vam in celotni ekipi (družini, skupnosti) zagotovo omogoča rast pod pritiskom današnjega časa. Še enkrat pa pozor, za to, kar opisujem danes in za spremembo paradigme, vpeljavo novega načina poslovanja, si je potrebno ustvariti čas in pripraviti prostor. Nič se ne bo zgodilo samo od sebe. Potrebna je iskrena odločitev in postavitev prioritet, ki se jih je potrebno držati. Dolgoročno in vztrajno. Ko ljudje spustijo strah in travmo preteklosti, ki jo tako zadržujejo pod svojim površjem, se ustvari nov način so-delovanja, sedaj so sposobni v svet oddajati višjo frekvenco vibracij. Včasih se ta rezultat zdi samoumeven in na podlagi trenutnega načina dojemanja sveta in podjetništva celo skeptičen (saj ga pogosto zgolj razumsko težko opredelimo in izmerimo). Predvsem pa se zdi najbolj dvomljivo to, ko govorimo o lahkotni realizaciji. “Kako, če pa je potrebno za neko spremembo in uspeh, garati in trdo delati?” Razumeti je potrebno, da se te spremembe zgodijo najprej na nivoju vibracije človeka, ki rezultirajo kasneje v manifestaciji nove realnosti. In kar je najbolj pomembno in je potrebno izpostaviti. Ta sprememba vibracije posameznika ne vpliva zgolj nanj, ampak na skupnost ter celoten svet na zelo otipljiv in viden način. Kot zaključek bi vas danes povabila, da razmislite. Kako želite ustvarjati in živeti v prihodnosti. Pod občutkom strahu in napetosti ali na podlagi zaupanja in ljubezni, veselja in lahkotnosti? Kakšno prihodnost želite ustvariti zase in za svojo skupnost? Čas je za novo paradigmo in resnično varnost, ki izvira v nas samih.

Comments


Predstavljene objave
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Zadnje objave
Arhiv
Išči po oznakah
No tags yet.
Sledi nas
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page